Installatörs & ÅF sidan

Denna produktgrupp kräver inloggning , är endast för service företag, Installatörer och Återförsäljare  Köld media produkter

ansök om Login   uppgifterna vi behöver Företagsnamn i förekommande fall, adress ,mailadress, samt mobilnummer

sök som som återförsäljare, eller certifierad installatör service företag med det sistnämnda krävs ditt/ert  licens nummer. 

till oss på  [email protected]

Du får sedan inloggnings uppgifter via mail tillsänt. Och kommer sedan åt alla våra köld och A/C produkter.

Siten under uppbyggnad